TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI

 

 

C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş., hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen ve aşağıda belirtilen asgarî kriterleri de karşılamaktadır.

 
  1. C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. konunun taraflarından bağımsızdır.
  2. C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. ve personeli, yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almazlar. Özellikle; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmazlar.
  3. C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş.; muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olamaz.
  4. C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıdaki yönlerden bağlantılı olamaz:
 
  • Sahiplerin, muayene sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,
  • Muayene sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,
  • C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. nin ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu.
  • C.A.R. OTOMOTİV DANIŞMANLIK A.Ş. ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar.
 
Kısaca kuruluşumuz standartta yer alan bağımsız, tarafsız ve dürüst olma ilkesi gereğince, özellikle ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışması yapılan ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, tedariki ve kullanımı ile veya rekabet koşulları ile doğrudan ilgili olmamaya önem vermektedir. Bu kapsamda olmak üzere hizmet verilen işletmelerin büyüklüklerine, konumlarına, siyasi yaklaşımlarına ve sosyal statülerine bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeleri esas alarak, çıkar gözetmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.


  
©2022 Car Otomotiv - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası